Võ Đình Trí Dũng

Tư Vấn Viên
Kinh nghiệm
Tư vấn viên
Ngày gia nhập
18/09/2017

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 1 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Tư Vấn Pháp Lý Khởi Nghiệp
  • Tư Vấn Đầu Tư

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU
Chuyên môn:
- 2004 - Cử nhân kinh tế (Tốt nghiệp Đại học Hùng Vương - Chức vụ: Hội chợ
- 2014 - Cử nhân Luật (Tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Luật - Cấp bậc: Thông thạo
- 2015 - 2017 Học viện Tư pháp
- Giấy chứng nhận kế toán trưởng năm 2008 (cập nhật năm 2015).
- Giấy chứng nhận kiểm toán viên năm 2007
- Năm 2016 Chứng chỉ Phân tích Tài chính (Bộ Tài chính)

DỊCH VỤ TƯ VẤN
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn đầu tư
- Tư vấn thuế doanh nghiệp 

Kinh nghiệm làm việc
Công ty luật tư pháp - Quản lý thuế (08/2017 – 01/2018)
-  Báo cáo đầu vào - đầu ra thuế GTGT hàng tháng;
- Hoàn thiện Bán hàng & VAT với báo cáo bán hàng hàng tháng & GL
- Xem lại hồ sơ tài chính như bảng kê thu nhập và tài liệu chi tiêu để xác định các hạng mục cần thiết để chuẩn bị khai thuế;
- Hàng năm lập báo cáo quyết toán thuế GTGT;
- Giao dịch giữa các bên liên quan ;
- Xem xét hợp đồng liên quan đến quan điểm thuế;
- Làm việc chặt chẽ với các đối tác liên quan đến thuế;
- Cập nhật luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Asanzo Việt Nam - Quản lý thuế (03/2016 – 06/2017)

Nhiệm vụ chính:
- Quản trị hệ thống kế toán, phần mềm kế toán của các công ty nhóm.
- Giám sát tất cả các giao dịch tài chính của nhóm
- Quản lý các nguồn lực tài chính để đảm bảo các báo cáo dòng tiền mặt lành mạnh của các công ty nhóm. Lập kế hoạch và dự báo đầu vào và ra khỏi dòng tiền.
- Xây dựng chiến lược, chính sách và thủ tục bao gồm doanh thu, chi phí, thuế, tài sản, ngân sách, tín dụng và dòng tiền để nâng cao chất lượng tài chính
- Chuẩn bị các phân tích tài chính và đề xuất với GD, HĐQT về các quyết định chiến lược quan trọng
- Chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu bao gồm thông tin: thu nhập, chi phí, chi phí, lợi nhuận, biên lai, thanh toán ..
- Tham gia hoạch định chiến lược của các công ty như: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư
- Quản lý các báo cáo tài chính chuẩn bị hàng năm cho cơ quan thuế và kiểm toán viên độc lập. Làm việc với nhân viên thuế và kiểm toán viên bên ngoài trong quá trình kiểm tra thuế và kiểm toán tại các công ty nhóm tương ứng
- Tạo và giữ mối quan hệ với cơ quan thuế địa phương, ngân hàng quốc doanh.